Komendy Cisco (IOS)

KomendaOpis
show running-config
show version
wyświetlenie kompletnej konfiguracji routera
wyświetla szczegółowe informacje o routerze
show ip route
show vtp status
show ip interface brief
wyświetla aktualny routing
status vtp
wyświetla ustawienie interface
conf ttryb konfiguracji
hostname routerekzmiana nazwy routera
interface s0/1/0wybieramy interface
ip address 192.168.0.1 255.255.255.252adresujemy interface
no shutdownuruchomienie interface’u
ip route 192.168.1.0 255.255.0.0 s0/1/0routing statyczny
router rip 
version 2
network 192.168.0.0
routing dynamiczny
int fa0/0.1
ip address 192.168.33.1 255.255.255.0
encapsulation dot1q 33
do switchingu,vlan’s
show vlan brief
show interface trunk
informacje o vlan’ach, stan przypisania interfejsów
wyświetla połączenia trunk
vlan 33
no vlan 33
tworzenie VLANu nr 33
usuwanie VLANu
int range f0/1-8tworzenie vlan na 8 portach
switchport mode access
switchport access vlan 33
ustawiamy tryb pracy portu na access
int gi0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
trunk pomiedzy switch-router
no switchport access vlanprzydzielanie interfejsów ponownie do domyślnego
switchport trunk encapsulation dot1qenkapsulacja dot1q
sh in status | in trunkstatus trunków
copy running-config startup-configzapisanie bieżącej konfiguracji do pamięci