Wsparcie

  1. Pobierz program do zdalnej pomocy TeamViewer
  2. Uruchom pobrany plik.
  3. Zaznacz „Tylko uruchom” i kliknij przycisk Akceptuj – uruchom
Tylko uruchom
  1. Kliknij przycisk ’Tak’ gdy wyskoczy okienko „Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze
  2. Wyślij do mnie TWOJE ID oraz HASŁO z zakładki Zdalne sterowanie