Komendy Linux

KomendaOpis
ls/ps wyświetla zawartość katalogu/procesy systemu
mkdir
mv/mvdir
tworzy katalog
przenosi plik/katalog, zmienia nazwę
cpkopiuje plik
pwdaktualny katalog
dfinformacja o dyskach
du -s /homesprawdza rozmiar katalogu
chmod -R 644 katalog zmiana uprawnień z podkatalogami(-R)
free -h informacja o pamięci
uname -a
lsb_release -a
cat /etc/*-release
hostnamectl
wersja systemu
edycja systemu
ip a (dawniej ifconfig) wyświetl informacje o sieci
ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.0.0zmiana adresu IP
route wyświetlenie routingu
route add default gw 10.10.10.1
route add -net 10.10.10.0 netmask 255.0.0.0 dev eth0
dodaj bramę domyślna
dodaj siec do routingu
apt install nazwa_programu
yum install nazwa_programu
instalacja programu Debian/Ubuntu
instalacja programu Fedora/Centos
wget htttp://stronka.pl/~riocopobranie pliku
zip -r nazwa_archiwum.zip katalog1
unzip nazwa_archiwum.zip
pakowanie plików i katalogów
wypakowanie archiwum
tar -zcvf plik.tar.gz katalogpakowanie katalogu z kompresją
tar -zxvf plik.tar.gzwypakowanie archiwum z kompresją
cat plik.txt
touch plik.txt
nano plik.txt
wyświetl zawartość pliku
tworzenie pliku
edycja pliku tekstowego
find . | wc -l zliczanie plików
find . -name „.listing” -exec rm {} +szukanie i usuwanie plików ’.listing’
find ./ -type f -iname „*.php” | xargs grep -i -l „db_name”szukanie plików php zawierających db_name
wkto jest aktualnie zalogowany
passwd userzmiana hasła użytkownika
shutdown 0
shutdown now
natychmiast zamyka system
useradd/groupadd
userdel/groupdel
usermod/groupmod
dodaj użytkownika/grupę
usuń użytkownika/grupę
modyfikacja uzytkownika/grupy
useradd/groupadd -G cdrom,users -m -s /bin/bash dodaj uzytkownika/grupe z zdefiniowanymi pozostałymi grupami (-G), katalogiem domowym (-m),powłoką systemową (-s)
iptables -Lsprawdza aktywne reguły firewall’a
iptables -A INPUT -j REJECT
iptables -D INPUT 1
odrzucenie ruchu wchodzącego
usuń 1 regule
iptables -A INPUT -p tcp –dport 80 -j ACCEPTodblokowanie portu 80
nmap -sP 192.168.1.0/24aktywne adresy IP
dpkg-reconfigure lightdmkonfiguracja graficznego logowania
update-alternatives –config x-session-managerwybór środowiska graficznego po instalacji