Komendy Windows

KomendaOpis
systeminfoinformacje o systemie, etc.
ipconfigaktualna konfiguracja karty sieciowej
arp -a Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP
dirbieżąca zawartość folderu
xcopykopiowanie folderu
mkdir
/rmdir /s
tworzenie folderu
usuniecie folderu z zawartością
netsh interface ip show configkonfiguracja ostawień TCP/IP
netsh interface ip set address name=”Połączenie lokalne” source=static addr=192.168.0.10 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1 gwmetric=0ręczna konfiguracja karty sieciowej
netsh interface ip set address name=”Połączenie lokalne” source=dhcpotrzymywanie adresu IP z serwera DHCP
start-process PowerShell -verb runasuruchamia PowerShella jako admin